Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG  ds.:

 • Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (AGRI) – 1 stanowisko w Wydziale H-2.
 • Działania w dziedzinie Klimatu (CLIMA) – 2  stanowiska  w Wydziale B-3_A;  B-3_B.
 • Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko (w formule COST-FREE) w Wydziale E-2.
 • Komunikacji Społecznej (COMM) – 1   stanowisko w Wydziale A-1.
 • Przemysłu bronnego i kosmosu (DEFIS) – 2 stanowiska w Wydziale A-1; A-2/A-3.
 • Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 2 stanowiska (w formule COST-FREE) W Wydziale  D-2_Del Tanzanie; E-2_Del Afrique du Sud.
 • Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.
 • Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 1 stanowiska w Wydziale A-2.
 • Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.
 • Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)  - 1  stanowisko  w Wydziale B-2.
 • Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)  - 1 stanowisko w Wydziale C-3.
 • Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale TF-3.
 • Handlu (TRADE) - 1 stanowisko  (w formule COST-FREE)  w Wydziale  E-2_Suisse.
 • Służbie Prawnej (SJ) - 1 stanowisko w Wydziale E.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 15 czerwca  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

 1. Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
  w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  
irena.redlinska@msz.gov.pl oraz na adres: irena.redlinska@kprm.gov.pl.

 

Metadane

Data publikacji : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry