Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG  ds.:

- Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (AGRI) – 1 stanowisko w Wydziale H-2.

- Działania w dziedzinie Klimatu (CLIMA) – 2  stanowiska  w Wydziale B-3_A;  B-3_B.

- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko (w formule COST-FREE) w Wydziale E-2.

- Komunikacji Społecznej (COMM) – 1  stanowisko w Wydziale A-1.

- Przemysłu obronnego i kosmosu (DEFIS) – 2 stanowiska w Wydziale A-1; A-2/A-3.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 2 stanowiska (w formule COST-FREE) W Wydziale  D-2_Del Tanzanie; E-2_Del Afrique du Sud.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 1 stanowiska w Wydziale A-2.

- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.

- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)  - 1  stanowisko  w Wydziale B-2.

- Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)  - 1 stanowisko w Wydziale C-3.

- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale TF-3.

- Handlu (TRADE) - 1 stanowisko  (w formule COST-FREE)  w Wydziale  E-2_Suisse.

- w Służbie Prawnej (SJ) - 1 stanowisko w Wydziale E.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 15 czerwca  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  1. Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
    w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.  

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  
irena.redlinska@msz.gov.pl oraz na adres: irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry