Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost-free) w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost-free) w DG ds.:

- Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko  w Wydziale B-3 (COST-FREE)
- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko w Wydziale H-3
- Konkurencji (COMP) - 2 stanowiska w Wydziale D-6 oraz F-4
- Środowiska (ENV) - 2  stanowiska  w Wydziale C-3 oraz C-4
- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisko w Wydziale C-4
- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)  - 1  stanowisko  w Wydziale C-2
- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 2 stanowiska  w Wydziale A-2 oraz C-4
- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale A-1
- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 3  stanowiska w Wydziale B-5; E-2 oraz G-2.

1. Opisy stanowisk
2. Decyzja KE (C 2008) ws. delegowania na stanowiska SNE w KE (oraz diety od 2019 r.)
3. Procedury (krajowe) ws. delegowania na stanowiska SNE w strukturach UE
4. Klauzula inf. dot. przetwarzanych danych
opublikowano na stronie: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 16 października 2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji : 18.07.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 148