Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule co-financed) w Delegaturze UE w Waszyngtonie

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule co-financed) w Delegaturze UE w Waszyngtonie  

Opis stanowiska (nr: 38254; Trade and Agriculture Section) opublikowano na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi. W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.  

Zgodnie z „Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 marca 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:
- życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europejskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega
- życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz innych informacji)
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 25 stycznia 2018, 15:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 142