Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o konkursach na trzy stanowiska ekspertów narodowych

Europejski  Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) ogłosił konkursy na trzy stanowiska ekspertów narodowych:

1).  Research and statistics: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2018-sne-gs

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 1 LUTEGO 2018 r.

2). Stakeholder relations: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2018-sne-sr

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 9 LUTEGO 2018 r.

3). Gender mainstreaming: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2018-sne-gm

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 3 MARCA 2018 r.

Opisy stanowisk oraz informacje dot. naboru na stronie internetowej EIGE  

Zgodnie z dokumentem „Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. Dokument w załączeniu.

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszeń kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • formularz zgłoszeniowy EIGA (znajduje się na stronie internetowej EIGE)
  • życiorys w formie skróconej w języku polskim (obejmujący tylko imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA: Oprócz ww. dokumentów, które należy przesłać do Sekretarza KSE, obowiązuje elektroniczne zgłoszenie się kandydata do EIGA (informacje na stronie internetowej EIGE).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 18 stycznia 2018, 14:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 199