Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych i stanowiska kontraktowe w Misji EULEX w Kosowie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na stanowiska ekspertów i stanowiska kontraktowe w Misji EULEX w Kosowie

Dokumenty: Annex 1 (2-2017 Call for Contributions),  Annex 2, Annex 3, Annex 4 oraz Zał. 1 opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 25 lipca  2017 r.

Do ww. zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • formularz zgłoszeniowy w języku angielskim (Annex 2- Application form)
  • życiorys w formie skróconej  (obejmujący tylko  imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 18 lipca 2017, 07:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 299