Obsługa osób niepełnosprawnych

W celu nawiązania kontaktu z Kancelarią osoby mające trudności w komunikowaniu się (osoby uprawnione) mogą skorzystać z następujących środków komunikacji:

  • poczta elektroniczna             

          - dostęp do informacji publicznej:  bip@kprm.gov.pl,

          - dostęp do archiwum:   archiwum@kprm.gov.pl,  

          - skargi i wnioski:   kontakt@kprm.gov.pl,

Osoby uprawnione, kontaktując się z pracownikami KPRM, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego).

  • Aby skorzystać z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona musi każdorazowo zgłosić (formularz) ten fakt – drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty – na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą. Kancelaria nie wymaga od osób przybranych dokumentów poświadczających znajomość PJM lub SJM .
  • Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową (formularz) musi być zgłoszone na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W obu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Kancelarii.

Aby umożliwić właściwą organizację po stronie urzędu, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • w sprawach dot. informacji publicznej należy zaznaczyć odpowiednie pole na wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wypełnić formularz zgłoszeniowy osoby przybranej lub/i zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową, a następnie przesłać wniosek z załączonym właściwym formularzem;
  • w przypadku skarg i wniosków należy wypełniony formularz zgłoszeniowy osoby przybranej lub/i zapotrzebowania na usługę tłumaczeniowąprzesłaćdo Departamentu Spraw Obywatelskich. Przesłanie formularzy do DSO następuje w sposób tożsamy ze składaniem wniosków i skarg;
  • w przypadku wnioskowania o udostępnienie materiałów Archiwum Rady Ministrów na miejscu należy we wniosku zaznaczyć potrzebę skorzystania z osoby przybranej lub/i usługi tłumaczeniowej i przesłać wniosek z odpowiednim formularzem do Archiwum.

Obsługa osób z dysfunkcjami narządów ruchu

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku Kancelarii wyposażonym w podjazd wejściem głównym (Al. Ujazdowskie 1/3). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez Państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą Państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Metadane

Data publikacji : 28.03.2012
Data modyfikacji : 14.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry