Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2014
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

12.09.2013 13:00 -

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2014 oraz będą działaniami komplementarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

12.09.2013 13:00 -

Dostosowanie regulacji prawnych (materialnych podstaw prawnych) w wybranych ustawach pod kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

12.09.2013 13:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

12.09.2013 13:00 - Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

12.09.2013 13:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

12.09.2013 13:00 - MF

Typ dokumentu

12.09.2013 13:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

12.09.2013 13:00 -

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2014


do góry