Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego​
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

26.03.2019 15:00 -

Projekt ma na celu ustalenie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, w których Agencja Mienia Wojskowego zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki z akcji lub udziałów. Konieczność wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego wynika z przepisu art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492), który wejdzie w życie w dniu 29 marca 2019 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.03.2019 15:00 -

Projekt ma na celu ustalenie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, w których Agencja Mienia Wojskowego zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki z akcji lub udziałów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

26.03.2019 15:00 - KPRM

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.03.2019 15:00 - Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rodzaj dokumentu

26.03.2019 15:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

26.03.2019 15:00 - KPRM

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

26.03.2019 15:00 - II kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

26.03.2019 15:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

26.03.2019 15:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego​


do góry