Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

13.06.2018 09:00 -

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz.1471).
Zadania określone w rozporządzeniu zostały wykonane przez Komisję a projekty opracowanych aktów normatywnych przekazane Ministrowi Finansów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

13.06.2018 09:00 -

1. Projekt rozszerza zakres działania Komisji.
2. Szerszy zakres regulacji jaki będzie przedmiotem prac Komisji powoduje konieczność:
a) zwiększenia o jedną osobę liczby członków,
b) wydłużenie czasu prac Komisji o 1 rok.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

13.06.2018 09:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

13.06.2018 09:00 - Paweł Gruza Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

13.06.2018 09:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

13.06.2018 09:00 - MF

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

13.06.2018 09:00 - III kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

13.06.2018 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

13.06.2018 09:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego


do góry