Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

06.04.2018 12:53 Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu