Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

06.04.2018 12:53 Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu

do góry