Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

04.07.2019 17:05 III kwartał 2019 r. III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r.

do góry