Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.06.2019 08:22 Filip Świtała Podsekretarz Stanu Leszek Skiba Podsekretarz Stanu

do góry