Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

26.10.2018 14:00 -

Konieczność przygotowania przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu, iż ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) przewiduje powołanie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem Urzędu” Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej „Radą” która jest  organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.
Niniejsze rozporządzenie realizuje upoważnienie do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu (art. 49 ust. 3 ustawy). Projekt rozporządzenia określa także liczbę posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego, za które przysługuje członkom rady wynagrodzenie. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.10.2018 14:00 -

Wobec zaangażowania się członków Rady w jej prace, proponuje się przyznanie wynagrodzenia za udział w pracach Rady, co zapewni realną pomoc Prezesowi Urzędu w wypełnianiu zadań określonych w ustawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

26.10.2018 14:00 - MC

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.10.2018 14:00 - Marek Zagórski Minister Cyfryzacji

Rodzaj dokumentu

26.10.2018 14:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

26.10.2018 14:00 - MC

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

26.10.2018 14:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

26.10.2018 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

26.10.2018 14:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych