Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

14.03.2019 15:11 IV kwartał 2018 r. II kwartał 2019 r.