Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

23.01.2019 11:06 Marek Łapiński Podsekretarz Stanu Marek Łapiński Sekretarz Stanu