Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

11.10.2018 15:00 -

Potrzeba dokonania nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599, z późn. zm.), wynika z konieczności dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do potrzeb długookresowych inwestycji i realizowania planu modernizacji Sił Zbrojnych RP. Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego oraz konieczności utrzymywania w gotowości punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

11.10.2018 15:00 -

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia jest wydłużenie okresu planistycznego stosowanego przy programowaniu obronnym, planowaniu obronnym oraz pozamilitarnych przygotowaniach obronnych. Zmiany odnoszą się też do zmiany w zakresie stosowanej terminologii w odniesieniu do Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza też konieczność uwzględnienia w ramach programowania obronnego utrzymywania w gotowości na potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

11.10.2018 15:00 - MON

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

11.10.2018 15:00 - Marek Łapiński Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

11.10.2018 15:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

11.10.2018 15:00 - MON

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

11.10.2018 15:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

11.10.2018 15:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

11.10.2018 15:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego