Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

30.07.2018 13:44 III kwartał 2018 r. III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2018 r. w trybie obiegowym

do góry