Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.01.2019 09:58 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r.