Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

01.08.2018 11:59 II kwartał 2018 r. III kwartał 2018 r.