Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

23.09.2019 11:46 III kwartał 2019 r. III kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym

do góry