Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

16.05.2019 10:00 -

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów dokumentu rządowego z 28 czerwca 2018 r. pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, zwanego dalej „Informacją”, członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do  przeprowadzenia, w terminie jednego roku od dnia jej przyjęcia, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zobowiązanie to powstało w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączonym do Informacji wykazie. Wykaz aktów prawnych rekomendowanych do deregulacji obejmuje między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. z 2012 r. poz. 43).
Z uwagi na powyższe należy znowelizować rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

16.05.2019 10:00 -

We wzorze kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny należy zrezygnować z obowiązku używania  pieczęci przez kierownika jednostki na rzecz czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska kierownika jednostki organizacyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

16.05.2019 10:00 -

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

16.05.2019 10:00 - Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

16.05.2019 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

16.05.2019 10:00 -

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

16.05.2019 10:00 - III kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

16.05.2019 10:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

16.05.2019 10:00 - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Tytuł projektu

16.05.2019 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny


do góry