Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.10.2018 12:20 Krzysztof Jackowski, Dyrektor Biura Piotr Naimski Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej