Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

10.10.2018 10:00 -

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 października 2018 r., ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która m.in. zmienia ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) w ten sposób, że w miejsce działu – nauka, oraz działu - szkolnictwo wyższe, tworzy dział administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, należy dokonać odpowiedniej nowelizacji w § 1 w ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

10.10.2018 10:00 -

Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 533), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669). Zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

10.10.2018 10:00 - KPRM

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

10.10.2018 10:00 - Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rodzaj dokumentu

10.10.2018 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

10.10.2018 10:00 - KPRM

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

10.10.2018 10:00 - październik 2018 r.

Typ dokumentu

10.10.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

10.10.2018 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego