Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

12.03.2019 13:32 IV kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r.