Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

12.03.2019 13:32 IV kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r.

do góry