Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

12.10.2016 11:05 MR
MRiF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

12.10.2016 11:05 Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

12.10.2016 11:05 MR
MRiF