Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

20.04.2016 11:15 Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Halina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

do góry