Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

01.03.2016 09:00 -

Nieaktualne nazewnictwo w przedmiotowym rozporządzeniu, ze względu na utworzenie Ministerstwa Rozwoju i zniesienie Ministerstwa Gospodarki na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

01.03.2016 09:00 -

Zastosowanie aktualnej nomenklatury, tj. zastąpienie sformułowania „Ministerstwo Gospodarki” sformułowaniem „Ministerstwo Rozwoju”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

01.03.2016 09:00 - KPRM

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

01.03.2016 09:00 - Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów

Rodzaj dokumentu

01.03.2016 09:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

01.03.2016 09:00 - KPRM

Typ dokumentu

01.03.2016 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

01.03.2016 09:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)


do góry