Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

10.01.2018 14:00 -

Potrzeba utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (dalej: „Instytut”) wynika z potrzeby pogłębienia wzajemnej współpracy polsko-węgierskiej, która rozwijała się na przestrzeni wieków i przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

10.01.2018 14:00 -

Projektowana ustawa zakłada utworzenie Instytutu.

Celem utworzenia Instytutu jest:
- przekazywanie młodemu pokoleniu znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
- wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów miedzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
- wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznawanie języka, kultury, historii i polityki Polski i Węgier;
- wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Patronem Instytutu będzie prof. Wacław Felczak, który podczas II wojny światowej był kurierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a w latach powojennych więźniem skazanym na dożywotnie więzienie, uwolnionym dopiero w roku 1956. Prowadzone przez niego w latach 80-tych na Węgrzech działania przyczyniły się do sformułowania węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

10.01.2018 14:00 - KPRM

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

10.01.2018 14:00 - Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rodzaj dokumentu

10.01.2018 14:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

10.01.2018 14:00 - KPRM

Typ dokumentu

10.01.2018 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

10.01.2018 14:00 -

Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka