Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

28.05.2019 15:29 - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r.

Tytuł projektu

28.05.2019 15:29

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw


do góry