Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

20.11.2018 13:43 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 30 października 2018 r. w trybie obiegowym

do góry