Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

07.01.2019 14:35 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym

do góry