Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.02.2018 11:00 -

Dostosowanie przepisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań w stosunku do podstawowego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.02.2018 11:00 -

Celem regulacji jest aktualizacja załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471) po zmianach wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań oraz jego dostosowanie do zapotrzebowania na dane statystyczne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.02.2018 11:00 - Rada Statystyki

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.02.2018 11:00 - Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Rodzaj dokumentu

05.02.2018 11:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.02.2018 11:00 - Rada Statystyki

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.02.2018 11:00 - I kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

05.02.2018 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

05.02.2018 11:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018


do góry