Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.02.2018 11:35 GUS
Rada Statystyki

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.02.2018 11:35 Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.02.2018 11:35 GUS
Rada Statystyki

do góry