Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.02.2018 11:35 GUS
Rada Statystyki

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.02.2018 11:35 Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.02.2018 11:35 GUS
Rada Statystyki