Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

26.03.2014 17:00 -

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce przewiduje możliwość wypłaty rekompensat producentom wieprzowiny ponoszącym straty w następstwie ograniczeń weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.
W celu zastosowania rozwiązań przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie rozporządzenia nastąpiła konieczność przygotowania odpowiednich przepisów krajowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.03.2014 17:00 -

Projekt ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez producentów utrzymujących świnie w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi, w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

26.03.2014 17:00 - MRiRW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.03.2014 17:00 - Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

26.03.2014 17:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

26.03.2014 17:00 - MRiRW

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

26.03.2014 17:00 - I kwartał 2014 r.

Typ dokumentu

26.03.2014 17:00 - C – projekty implementujące UE

Tytuł projektu

26.03.2014 17:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce


do góry