Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.09.2018 12:08 III kwartał 2018 r. III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2018 r.