Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.05.2014 10:57

Projekt zakłada wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej minimalnej wysokości.

Projekt zakłada wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej minimalnej wysokości. Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów w blokady alkoholowe przez osoby, które ubiegają się o przywrócenie prawa jazdy po zakończeniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Tytuł projektu

26.05.2014 10:57

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy


do góry