Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

14.03.2014 14:00 -

Przedmiotowe rozwiązania są związane z potrzebą surowszego karania sprawców przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

14.03.2014 14:00 -

Projekt zakłada wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej minimalnej wysokości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

14.03.2014 14:00 - MS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

14.03.2014 14:00 - Michał Królikowski Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

14.03.2014 14:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

14.03.2014 14:00 - MS

Typ dokumentu

14.03.2014 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

14.03.2014 14:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy


do góry