Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD391
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2018 r. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i utworzeniem nowej służby, należy wydać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym, uwzględniając stopnie Służby Ochrony Państwa, które będą odpowiadać stopniom wojskowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z rozwiązań przyjętych w uchwalonej ustawie o Służbie Ochrony Państwa. Wspomniana ustawa likwiduje Biuro Ochrony Rządu, w jego miejsce tworząc Służbę Ochrony Państwa. Wydanie nowego rozporządzenia wskazuje w jakim zakresie dotyczącym uwzględnienia stopni Służby Ochrony Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom wojskowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Łapiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.10.2018
do góry