Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID273
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Katowice Silesia 2024

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozwiązania wynikają z wystąpienia skierowanego do Ministra Sportu i Turystyki przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej również jako: „PZLA”) oraz władze Miasta Chorzów (Katowice/województwo śląskie) w sprawie deklaracji i gwarancji rządowych niezbędnych przy aplikacji o prawa do organizacji Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Katowice Silesia w 2024 roku w Chorzowie (Katowice/województwo śląskie) oraz listu gwarancyjnego podpisanego przez Ministra Sportu i Turystyki (dalej również jako: „MSiT”).
Zgodnie z zasadami aplikacji określonymi przez Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki (EA), Polski Związek Lekkiej Atletyki jest zobowiązany do przedstawienia pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem mistrzostw. EA wymaga, aby krajowa federacja lekkiej atletyki załączyła do aplikacji deklaracje i gwarancje rządowe w zakresie ułatwień, w przypadku konieczności uzyskania wiz wjazdowych, zwolnień z opłat celnych i podatkowych, przy czasowym przewozie towarów, bezpieczeństwa uczestników, ceremoniału, importu i eksportu walut oraz list poparcia Ministra Sportu i Turystyki.
EA jest jedyną organizacją posiadającą uprawnienia do organizowania Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Zatem gwarancje Rady Ministrów przedłożone do EA nie będą miały wpływu na konkurencję oraz nie zakłócą funkcjonowania rynku. EA nie uzyska jakichkolwiek przywilejów wobec konkurencyjnych podmiotów.
Zgodnie z załączonym przez Wnioskodawcę wstępnym preliminarzem kosztów, mistrzostwa będą finansowane ze środków subwencji Miasta Organizatora i władz województwa śląskiego, środków MSiT, sprzedaży biletów oraz działań marketingowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym dotychczasową praktykę w przypadku imprez tożsamej rangi, dofinansowanie organizacji przedmiotowych mistrzostw zamknęłoby się w kwocie 2,5 mln PLN.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Biorąc pod uwagę treść wystąpienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 8 maja 2019 r., znak: l.dz. N/137/2019, Minister Sportu i Turystyki zwraca się z prośbą o udzielenie w drodze uchwały Rady Ministrów RP poparcia dla Wnioskodawcy wyrażonego w deklaracji i gwarancji rządowych w zakresie ułatwień w przypadku konieczności uzyskania wiz wjazdowych, zwolnień z opłat celnych i podatkowych, przy czasowym przewozie towarów, bezpieczeństwa uczestników, ceremoniału, importu i eksportu walut oraz list poparcia Ministra Sportu i Turystyki.
Treść określona przez EA (wraz z jej tłumaczeniem na język polski) w wersji uzgodnionej z właściwymi resortami będzie stanowić treść niniejszej uchwały.
Promocja miasta i regionu, jako doskonałej lokalizacji do organizacji wydarzeń sportowych i rozrywkowych o dużym zasięgu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Widera Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry