Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD407
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja upoważnienia ustawowego wynikającego z przepisu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim dotyczącego zniesienia gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim i ustalenia granic gminy albo gmin, do których włącza się dotychczasowy obszar gminy Ostrowice.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa polegających na zniesieniu gminy Ostrowice i włączeniu jej terytorium do gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-