Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD144
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Walka z nieprawidłowościami związanymi z odkażaniem całkowicie skażonego alkoholu etylowego skażanego nabywanego wewnątrzwspólnotowo z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana dotyczy art. art. 16, 30 ust. 9 pkt 1, 78 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014, poz. 752 z późn. zm.).
Zmiana w zakresie art. 30 ustawy ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom dyrektywy Rady 92/83/EWG i postanowieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., którym zmieniono załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
Natomiast zmiana art. 16 i 78 ustawy, w wyniku której nałożony zostanie na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu całkowicie skażonego obowiązek: rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego pozwoli na efektywniejsze monitorowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.02.2017
do góry