BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r8611026465906,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-programu-badan-statystycznych-st.html
2020-10-23, 14:03
Numer projektuRD516
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, jest ustalenie przez Radę Ministrów Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS Przewodniczący Rady Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
Rejestr zmian