Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD492
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ustalenie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, w których Agencja Mienia Wojskowego zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki z akcji lub udziałów. Konieczność wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego wynika z przepisu art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492), który wejdzie w życie w dniu 29 marca 2019 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu ustalenie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, w których Agencja Mienia Wojskowego zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki z akcji lub udziałów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.04.2019
do góry