Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD120
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2017 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W 2017 r. do czynnej służby wojskowej planuje się powołanie obywateli polskich, w tym ochotników, spośród żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. W przedmiotowym projekcie nie określa się liczby osób, które mogą być powołane do zasadniczej służby wojskowej, do przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych oraz do zasadniczej służby i szkolenia w obronie cywilnej, a także do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na fakt, iż w obecnym stanie prawnym nie występuje obowiązek pełnienia tych rodzajów czynnej służby wojskowej.

Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości wynikają z potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP związanych z koniecznością utrzymania na właściwym poziomie wyszkolonych zasobów osobowych, a także pozyskania do tych zasobów wyszkolonych w ramach służby przygotowawczej żołnierzy rezerwy. Projekt uwzględnia również potrzeby wynikające z formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, w konsekwencji realizacji mobilizacyjnego uzupełnienia trzech brygad Obrony Terytorialnej oraz szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. Przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg i nie oznaczają bezwzględnej realizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry