Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD392
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz.1471).
Zadania określone w rozporządzeniu zostały wykonane przez Komisję a projekty opracowanych aktów normatywnych przekazane Ministrowi Finansów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Projekt rozszerza zakres działania Komisji.
2. Szerszy zakres regulacji jaki będzie przedmiotem prac Komisji powoduje konieczność:
a) zwiększenia o jedną osobę liczby członków,
b) wydłużenie czasu prac Komisji o 1 rok.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Gruza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2018
do góry