Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD501
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z koniecznością ponownego określenia katalogu lotnisk międzynarodowych w celu  uwzględnienia w nim zmienionych z inicjatywy ministra właściwego do spraw wewnętrznych przepisów określających lotnicze przejścia graniczne, wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1869 i 2399).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie nowego katalogu lotnisk międzynarodowych w związku ze zmienionymi przepisami określającymi lotnicze przejścia graniczne, wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry