Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID105
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Transpozycja rozporządzenia ogólnego Komisji Europejskiej na perspektywę finansowania UE na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Programowanie funduszy europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Bieńkowska Minister Infrastruktury i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.01.2014
Rejestr zmian