Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD193
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W chwili obecnej większość konsumentów decydując się na zakup paliw stałych, przede wszystkim kieruje się ceną, nie zwracając uwagi na jego jakość. Wynika to z tego, iż klienci są pozbawieni możliwości wyboru zakupu paliwa stałego w oparciu o wskaźnik jego jakości, z uwagi na brak przepisów określających wymagania jakościowe paliw stałych, co skutkuje m.in. rozregulowaniem tego rynku. Bez względu na to czy paliwo stałe pochodzi z rynku krajowego czy też jest importowane, powinno spełniać wymagania jakościowe regulowane odpowiednimi normami prawnymi. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowelizacja wprowadzi wymagania jakościowych dla paliw stałych oraz umożliwi kontrolowanie jakości paliw stałych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skutecznym narzędziem służącym do rozwiązania problemu jest określenie wymagań jakościowych dla paliw stałych zgodnie z delegacją zawartą w art. 3a ust. 2 ustawy. W stanie obecnym ustawy wprowadzanie do obrotu odnosi się jedynie do paliw, pomijając paliwa stałe. Mając na uwadze potrzebę prawidłowego funkcjonowania sytemu monitorowania i kontrolowania jakości dla paliw stałych zasadnym jest zlikwidowanie tej luki prawnej poprzez uzupełnienie definicji o paliwa stałe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Tobiszowski Sekratarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.03.2018
Rejestr zmian