Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD441
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na poszczególne województwa na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych wynika z potrzeby ustalenia sposobu podziału na poszczególne województwa środków Funduszu służących współfinansowaniu zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych i gminnych, co jest związane z planowanym wejściem w życie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje określenie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na województwa wedle wskaźników opartych na czynniku drogowym określającym wielkość sieci drogowej potencjalnie wymagającej interwencji, czynniku ludnościowo-powierzchniowym obrazującym potencjalną ilość użytkowników dróg oraz czynniku wyrównawczym, uwzgledniającym poziom zamożności poszczególnych województw.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.01.2019
do góry